ROB-MAR
Robert Głowacki
Al.Wyszyńskiego 4/64
97-400 Bełchatów

tel.: +48 609 666 376
tel./fax: +48 044 788 70 69
http://www.rob-mar.pl
e-mail: biuro@rob-mar.pl

NIP 769-156-14-71
REGON 592137803
wpis do ewidencji działalności gospodarczej 9498

SIEDZIBA FIRMY
Al. Wyszynskiego 4/64
97-400 Belchatów
e-mail: biuro@rob-mar.pl
tel.: +48 609 666 376
tel./fax: +48 044 788 70 69
NIP 769-156-14-71
REGON 592137803